AdBlue

Vzhledem k silnému nedostatku kapaliny AdBlue je třeba počítat s opožděnými dodávkami této kapaliny na místo určení. Výroba je značně omezena z důvodu nedostatku vstupních surovin. 

Také cena se mění každým týdnem.

Děkujeme za pochopení nastalé situace.

AdBlue
Objem
484 Kč 32 912 Kč

Snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech
Doporučujeme

Cena včetně IBC kontejneru

Snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech