Biologicky odbouratelné

Balení
Třída
1 323 Kč 52 697 Kč

K mazání výměn (výhybek) v kolejové dopravě, je formulováno částečně na bázi syntetického esteru - odolnější proti povětrnostním vlivům

K mazání výměn (výhybek) v kolejové dopravě

Pro ztrátové mazací systémy, zejména k mazání okolků hnacích vozidel na železnici (je formulován na bázi syntetického esteru)

Pro ztrátové mazací systémy, zejména k mazání okolků hnacích vozidel na železnici

Polosyntetické plastické mazivo k mazání podvozků mobilních strojů pracujících v ekologicky chráněných oblastech