×
OSOBNÍ ODBĚR či FIREMNÍ ROZVOZ:
Každý sudý týden (Čt a Pá). Nejbližší termín: 23.9. a 24.9.

BG – Prokazatelná cesta k úspoře paliva

Účinek kompletní profesionální dekarbonizace vznětového motoru jsme totiž měli možnost posoudit v rámci dubnového testu spotřeby nákladního vozu Mercedes-Benz Actros 2551 s nájezdem 395 995 km. Test byl proveden ve společnosti Aquasys s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. Uvedený vůz byl nejprve uveden do provozní teploty a následně bylo provedeno napojení přes bypass na speciální BG mikrováhu spotřeby paliva.

Při volnoběžných otáčkách byl poté pro měření aktuální spotřeby paliva zvolen minutový cyklus po dobu 30 minut, během kterého se elektronicky každou minutu váží a zapisuje spotřebované množství paliva. Zprůměrováním a přepočtem hmotnosti spotřebovaného paliva na jeho objem u těchto minutových cyklů byla získána hodnota spotřeby paliva 0,716 litrů nafty za zmíněných 30 minut. Po skončení toho cyklu byla provedena profesionální BG dekarbonizace vstřikování a dále palivového, spalovacího a olejového prostoru vznětového motoru o sériovém výkonu 375 kW. Proces dekarbonizace byl proveden aplikací dvou balení výrobku BG Engine Performance Restoration PN 10932 s cílem navrátit kompresní tlaky na všech válcích do původních hodnot a odstranit veškeré houževnaté úsady, kaly a laky z pístních kroužků a kompletního olejového prostoru. Součástí dekarbonizace byla rovněž aplikace dvou balení výrobku BG Diesel Care PN 22932 jehož primární funkcí je zbavení karbonových úsad ve vstřikovacím systému, spalovacím a výfukovém prostoru.

Po provedení kompletní profesionální BG dekarbonizace došlo na opětovné měření spotřeby paliva zcela identickým způsobem jako při úvodním měření. Stejným způsobem zprůměrování 30 jednominutových cyklů měření a jeho převedení do hodnoty objemu byla zjištěna spotřeba paliva ve výši 0,628 litrů nafty za 30 minut. Z uvedeného následným matematickým výpočtem vyplývá, že BG dekarbonizací vznětového motoru došlo k úspoře ve výši plných 14 %! Při jednoduchém přepočtu se dostáváme k finální úspoře 3–4 l nafty na 100 ujetých kilometrů, a to je údaj, který by měl zajímat každého nákladního přepravce, provozujícího kamiónovou dopravu s větším počtem nákladních vozů. Vedle této primární výhody dekarbonizace v podobě výrazného snížené spotřeby paliva se její účinnost projevila také ve vyšší efektivitě chodu vznětového motoru, což se projevuje lepšími jízdními vlastnostmi.

Pro tento případ BG dekarbonizace vozu Mercedes-Benz Actros 2551 byl navržen také vhodný následující preventivní program, který zahrnuje pravidelnou aplikaci výrobku BG PD09 do palivové nádrže (každých 20 000 km) a také dekarbonizaci olejového prostoru při každé výměně oleje pomocí výrobku BG 109 EPR. Ten udrží systém nadále bez úsad, což povede k optimální ekonomice provozu nákladního vozu.

Soubory ke stažení