Dekarbonizace v kostce

Pojem DEKARBONIZACE je dnes vyjádřením pro komplexní řešení problému s tvorbou karbonových usazenin.

Ještě před několika lety byla jediným možným řešením v boji s karbonem kompletní demontáž motoru a složité mechanické čistění jednotlivých součástek většinou drátěnými kartáči. Hrozilo ovšem mechanické poškození či kontaminace motoru částicemi čištěného karbonu. Vedle toho je dnes ještě možné použít různé speciální spreje s chemicky rozpustnou látkou. Zde je však problém s účinnou penetrací této látky na všech karbonem zasažených místech. Určitou měrou na snížení výskytu karbonu ve spalovacím prostoru pracují i někteří světoví výrobci paliv.

Ovšem tato varianta představuje většinou nutnost používat spíše speciální vysokooktanová paliva, u kterých možná odradí cena za jeden natankovaný litr.

Světovým trendem v autoopravárenském průmyslu je však nyní zcela jednoznačně 100% účinná bezdemontážní dekarbonizace. Dnes jsou vlastně z odborného pohledu dva základní způsoby řešení tohoto procesu.

První způsob dekarbonizace - PREVENTIVNÍ -  je v rukách majitelů vozů a to pomocí aplikace speciálního přípravku.

Jeho použitím se udržuje celý spalovací systém v odpovídajícím stavu a předchází se tím opotřebení součástí a drahým opravám. Jedno balení takového přípravku stačí aplikovat každých 15 000 km na jednu palivovou nádrž o velikosti 50 litrů a po celou dobu není nutno používat žádné další přípravky.

Druhým řešením je komplexní - PROFESIONÁLNÍ - dekarbonizace, prováděná ve specializovaných servisních centrech. Tentom typ dekarbonizace se doporučuje provádět od najetých 50000 km a to v případě, že na voze nebyla prováděna preventivní dekarbonizace nebo pokud se vyskytly větší problémy. Proces bezdemontážní profesionální dekarbonizace spočívá v napojení motoru na přístroj s cirkulačním okruhem pro aplikaci učinné chemické látky. Zároveň je nutný přesně stanovený režim nastavení tlaků, průběhu akcelerace, následného chodu ve volnoběžných otáčkách a splnění časových úseků pro jednotlivé procesy čištění. Celý proces komplexní profesionální dekarbonizace, kdy dochází k přeměně karbonových úsad z pevného na plynné skupenství, trvá nejdéle 1,5 hodiny. Následuje jízdní zkouška a po ujetí cca 10 kilometrů je možno provést změření škodlivých emisí. Rozdíl v hodnotách je znatelný okamžitě a logicky ve prospěch procesu dekarbonizace.

Relativně novým a velmi účinným procesem je také čištění nebezpečných úsad u filtru pevných částic DPF. Celý proces jeho čištění probíhá za chodu motoru, kdy se během 180 minut efektivně a absolutně bezpečně odstraní nahromaděné uhlovodíkové úsady (neboli saze). Unikátní a patentovaná technologie předchází drahým výměnám zanesených filtrů pevných částic a stejně tak nebezpečnému mechanickému „vytloukání“. Celý proces čištění filtru pevných částic se provádí přímo na voze bez složité demontáže.