Jak se projevuje působení karbonu ?

Negativních projevů je hned několik, avšak jejich přesná identifikace je mnohdy obtížná. A pokud vzniklou situaci s usazování karbonu neřešíte, je za čas následek mnohem citelnější.

Prvním příznakem může být zvýšená kouřivost motoru. Kromě zvýšené hladiny škodlivých emisí vás za volantem může nepříjemně překvapit výrazný pokles výkonu motoru a také stále narůstající spotřeba paliva. Následují i potíže se startováním vozu.

Zhoršování tohoto stavu bohužel často podporuje i styl jízdy. Je prokázáno, že vznik karbonových úsad je výraznější při jízdě v městském provozu a tedy při relativně nízkém zatížení motoru. Problémem je navíc skutečnost, že vše přichází postupně. Proto je velmi malá pravděpodobnost, že si uvedených změn ve spojení s tvorbou karbonových úsad všimnete včas. Poté je ohrožena především celková životnost motoru a to jak zážehového, tak i vznětového.

Pokud chce řidič zjistit stav motoru, je měření emisí obrazem jeho správné funkce – dobré emise = dobré využití paliva, efektivní spalování.