KARBON - Jde o strašáka moderních motorů?

Co je vlastně karbon? Jde o uhlovodíkové úsady, které  zanášejí spalovací komory, výfukový systém i filtr pevných částic DPF. U starých motorů nebyl tento problém tak ožehavý, jako nyní u moderních motorů. Čím novější systém, tím jsou úsady pro něj nebezpečnější. Je třeba se tohoto strašáka bát?

Odpověď není jednoduchá: ano i ne. Pokud se systém zanedbá, a DPF přestává být účinný, je to zlé, ale vždy se s tím dá něco dělat, buď nechat vyměnit DPF (což je nákladná záležitost) nebo jej ve specializovaném servisu nechat vyčistit chemickou cestou. Existuje však i jiná varianta, a tou je prevence. Ale popořádku.

Při spalování se v motoru přirozeně vytvářejí úsady. Moderní technologie zajišťují, aby se nedostávaly do ovzduší z výfuku, ale to znamená, že se někde usazují - ve spalovacím systému, v EGR systému apod. Pokud se tato situace neřeší, vznikají úsady na vstřikovačích, na ventilech, na hlavě pístů, tím se snižují kompresní poměry, zvyšuje se spotřeba, emise a také se zhoršují jízdní vlastnosti. Což může vést až k poškození motoru.

Když bychom vzali popel z úsad a dali jej do laboratoře, vyjde nám s rozboru, jaké látky popel ze spalovacího prostoru a z filtru DPF obsahuje. Najdeme tam prvky jako hliník, železo, olovo, vysoký podíl fosforu, zinku, vápníku a hořčíku....Jde o typické prvky na uhlovodíkové bázi, které jsou obsažené v palivech a motorových olejích. Do systému se tak dostává uhlovodík společně s částečky otěrových kovů. Jde o řetězec svázaných uhlíků a vodíků, proto říkáme uhlovodíková úsada, což se do češtiny přeneslo jako karbon.

V současné době vznikají úsady nastavením moderních motorů. Tibotechničtí odborníci jsou tlačeni výrobci automobilů, aby byla viskozita oleje co nejnižší a aby byla co nejmenší olejová náplň. Protože se ale zvyšuje efektivita motorů, zvyšuje se nejen teplota spalovacího prostoru, ale i oleje. Vlivem teploty pak dochází k vysoké těkavosti oleje. Největším problémem zanášení spalovací komory, výfukového systému i DPF je tvorba úsad přes sací trakt. To je jedna cesta, kudy se tam úsady dostávají, druhá je přes spalovací komoru. Uhlovodíková úsada vzniká ze špatně spáleného oleje, ze špatně spálené nafty nebo benzínu a z těkavosti motorového oleje.

Bezdemontážní dekarbonizace

Možnosti odstranění karbonu v motoru jsou buď mechanické, nebo chemické. Specializovaná americká společnost BG se zabývá chemickou variantou, která odstraňuje karbon díky jeho přeměně z pevného skupenství na plynný. Pokud je nutný větší zásah, např. u vozidel, které mají najeto přes 50.000 km, nebo u vozidel, které vykazují problémy, např. že filtr pevných částic je sice funkční, ale málo účinný, nastupuje tzv. profesionální dekarbonizace. Ta se provádí v servisním středisku, kde se motor napojí přímo na systém a pracuje na přípravky mimo palivo.

Vzniká chemicko-technická reakce, která za určité teploty přeměňuje karbon z pevného skupenství na plynné a rozkládá uhlovodíkovou úsadu na uhlík a vodík.

Systém se připojí na sací trakt, přes který se provádí odstranění úsad z filtru DPF. Proces trvá zhruba 40-50 minut. Technik má k dispozici diagnostiku a zásadním prvkem je hlídání teploty motoru (nad 350°C do max. 550°C) po celou dobu aplikace, která je  důležitá pro čistý plynný proces. Kapalné čištění by mohlo DPF poškodit. Také kdyby se překročila teplota 600°C, nastává strukturální změna a filtr by se mohl poškodit. 

Vizuálním znakem pro prvotní vjem, jestli je filtr pevných částic funkční (i když je zanesený), je koncovka výfuku. Neměla by být jiná než stříbrná, tzn. čistá. V případě, že je koncovka uvnitř černá, je DPF provrtaný nebo demontovaný. Jde o jednoduchou diagnostiku, podle které nás můžou v zahraničí poslat na kontrolu emisí, případně pak vyřadit z provozu.

Prevence

Dekarbonizace by se měla provádět již u nového vozu po ujetí 15.000 km a v pravidelném intervalu výměny oleje tj. 15-20.000 km. Preventivní cesta je jednodušší, levnější a se snadnou aplikací. Jde o speciální produkt, který se aplikuje do palivové nádrže a do olejového systému. Tento produkt přemění pevný karbon na plynné skupenství. Pokud se preventivní cestou udržuje motor bez karbonu, výkon motoru je téměř stejný jako v původním stavu, když bylo auto nové - vstřikovače rozprašují jak mají, kompresní tlaky jsou stejné v celém systému, spotřeba i emise dosahují hodnot téměř jako u nového vozu. Přitom nejde jen o ekonomický efekt, ale také o ekologický aspekt. Čím méně emisí, tím méně je zatěžováno životní prostředí, a čím lepší emise, tím je také lepší obraz spalování a lepší využitelnost paliva. V sadě pro preventivní údržbu jsou tři produkty s jednoduchou aplikací jak pro benzínové, tak i pro naftové motory. Produkty obsahují čistící látky, které se přes palivovou nádrž dostávají na místo určení, kde odstraňují úsady.