Klasifikace API

Klasifikace API

Klasifikace API dělí motorové oleje podle typu motoru na zážehové (benzínové), označené písmenem "S" (Service) a vznětové, označené písmenem "C" (Commercial). Výkonnostní stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru dalším písmenem (od "A" výše). V zásadě platí, že čím je toto písmeno dále v abecedě, tím motorový olej splňuje novější požadavky výrobců motorů. 

Časová osa vývoje klasifikace API pro benzínové motory

API2

U motorových olejů, které mají na obalu znázorněno "kolečko" se specifikací API a viskozitní třídou SAE máme jistotu, že tento produkt byl laboratorně testován a schválen pro znázorněnou API specifikaci. U motorových olejů, které mají napsanou jen API specifikaci bez "kolečka" nemáme jistotu, zda udávanou normu API vůbec splňují, což je velmi důležité pro mnohé motory amerických, japonských a korejských výrobců. Bohužel ani u evropských specifikací udávaných na obalu nemáme jistotu deklarované kvality maziva. 

Klasifikace motorových olejů dle API určených pro zážehové motory

SA
neaditivované motorové oleje bez zvláštních požadavků na vlastnosti pro motory vyráběné v letech 1940-1950
SB
motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1950-1960 se zvýšenými požadavky na termooxidační, protikorozní a protioděrové vlastnosti
SC
motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1964-1967 pracující při středním a částečně zvýšeném namáhání, podporující tvorbu úsad a korozi, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám, nízkoteplotním kalům, korozi, rezivění a opotřebení
SD
motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1968 se zvýšenými požadavky na olej, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám, korozi, rezivění a opotřebení a proti nízkoteplotním kalům
SE
motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1972 pracující za zvlášť nepříznivých provozních podmínek, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám a nízkoteplotním kalům, proti rezivění, korozi a opotřebení
SF
motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1980 včetně motorů používajících bezolovnatý benzín, obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad
SG
oleje pro motory vyráběné od roku 1989 pracující za zvlášť nepříznivých provozních podmínek, včetně motorů používajících bezolovnatý benzín, obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad
SH
motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1994 pracující v nejnáročnějších provozních režimech za vysokých otáček motoru, s přeplňováním a s prodlouženými intervaly výměn
SJ
motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1996 se zvýšenými požadavky (oproti API SH) zejména na odparnost a termooxidační stabilitu
SL
motorové oleje pro motory vyráběné od roku 2000 s novými požadavky
SM
Motorové oleje pro všechny současné motory. Kategorie zavedena 30. listopadu 2004. Oleje klasifikace SM obsahují aditiva pro kontrolu nečistot, pro snížení oxidace oleje, snížení opotřebení a aditiva zlepšující vlastnosti oleje za nízkých teplot
SN
Motorové oleje pro všechny současné motory. Kategorie zavedena v roce 2010

 

Klasifikace motorových olejů dle API určených pro vznětové motory

CA
motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1940-1960, nepřeplňované, pracující s palivem s nízkým obsahem síry za mírných provozních podmínek, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám a proti korozi ložisek
CB
motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1949-1964, nepřeplňované, pracující s palivem s vyšším obsahem síry za ztížených provozních podmínek, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám a proti korozi ložisek
CC
motorové oleje pro motory vyráběné v letech 1964-1970, nepřeplňované až mírně přeplňované, pracující v nákladních automobilech a traktorech za podmínek mírných až těžkých, obsahují přísady proti vysokoteplotním úsadám a nízkoteplotním kalům, korozi a rezivění
CD
motorové oleje pro motory vyráběné po roce 1970, nepřeplňované až vysoce přeplňované, u nichž je důležitá vysoce účinná schopnost oleje potlačovat vznik opotřebení,koroze a vysokoteplotních úsad při používání paliva různých kvalit včetně vysokého obsahu síry, obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad
CE
motorové oleje pro motory vyráběné po roce 1983, mírně až vysoce přeplňované, pracující ve ztížených podmínkách často při prodloužených intervalech výměn,obsahují kompletní soubor zušlechťujících přísad
CF
oleje do čtyřtaktních naftových motorů s nepřímým vstřikováním, zejména motorů terénních automobilů spalujících motorovou naftu s obsahem síry více než 0.5%. Bez kontroly emisí, vylepšené vlastnosti. Pro motory vyráběné od roku 1994. Může být použit místo CD olejů
CF-4
motorové oleje pro moderní vznětové čtyřtaktní motory zejména americké konstrukce vyráběné od roku 1990
CG-4
oleje pro zvlášť vysoce namáhané rychloběžné naftové motory spalující v dálničním provozu motorovou naftu s 0.05% obsahem síry a při terénním použití motorovou naftu s 0.5% obsahem síry. Pro modely od roku 1994. Může být použito místo CD, CE a CF-4 olejů.
CH-4
motorové oleje pro moderní vznětové naftové motory splňující emisní limity s prodlouženými intervaly výměn
CI-4
motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro motory vyráběné po roce 2002
CI-4 Plus
motorové oleje pro vysoce rychlostní čtyřdobé motory, u nichž se vyžaduje splnění výfukových emisních norem z roku 2004, zavedených v roce 2002. CI 4 oleje mají speciální složení a trvanlivost pro používání v motorech s recirkulací výfukových zplodin (EGR). Určen pro použití v motorech, které používají palivo s hmotnostním obsahem síry do 0.5%. Může být použito místo CD, CE, CF 4, CG 4 a CH 4 olejů
CJ-4
motorové oleje určené pro moderní vznětové motory u kterých je kladen důraz na plnění přísných ekologických požadavků a používání sytému filtru pevných částic (DPF), vynikající ochrana proti opotřebení a houstnutí oleje vlivem kontaminace sazemi, vynikající čistota pístu, pro motory spalující paliva pod 0,05% síry a vyhovující emisním limitům z roku 2007..

 

Klasifikace převodových olejů dle API

API GL-1
málo zatěžované převodovky
API GL-2
průmyslové a šnekové převodovky
API GL-3
normální zatěžované převodovky
API GL-4
vysoce zatěžované a málo zatěžované hypoidní převodovky
API GL-4+
vysoce zatěžované převodovky speciální konstrukce (Peugeot, Renault..)
API GL-5
vysoce zatěžované hypoidní převodovky
API GL-5 LS
vysoce zatěžované hypoidní převodovky s důrazem na limitní tření