Nové požadavky na vznětové motory

Řádnou funkci filtru pevných částic a EGR systému převážně ovlivňuje motorový olej, který musí kontrolovat a rozptylovat saze, vytvářející se při spalování, aby nebyl výrazně zanášen filtr pevných částic. Dalším důležitým faktorem je čistota olejového prostoru, kde při zpětné cirkulaci výfukových zplodin je zanášen sací systém a celý spalovací prostor.
Celý tento proces tvoří „začarovaný" kruh a při jakémkoliv zhoršení vstupních faktorů (nekvalitní palivo, motorový olej s menší kontrolou tvorby sazí, atd.) dochází k výraznému snížení životnosti nebo zvýšení servisních nákladů provozovatele vozidla. Z rozborů úsad, které se vytvořily ve filtru pevných částic, se v naší laboratoři zjistila nejen přítomnost popelu (sazí), ale i otěrových kovů, které pocházejí ze spalovací komory. To potvrzuje, že karbonové úsady, které se vytvoří na pístních kroužcích, po poškozují stěnu válce a tím vznikají mikroskopické kanálky (viz. obrázek). Těmi prolíná motorový olej do spalovacího prostoru a celá situace se násobí. Zanášení DPF systému a míra opotřebení se výrazně kontinuálně zhoršuje. Aby se tento proces co nejvíce přibrzdil, je nutné hlídat dvě zásadní věci, jak již bylo zmíněno výše, motorový olej s výraznou kontrolou sazí a čistý spalovací a olejový prostor bez karbonových úsad.

steny valce

Na obrázku je patrné opotřebení stěny válce
úsadami na pístních kroužcích. Tudy proniká
olej do spalovací komory.

Jak se efektivně zbavit karbonových úsad?

BG systém profesionální dekarbonizace se skládá ze tří kroků:

1) BG 109 EPR - Profesionální výplach motoru

2) BG 244 - Přípravek k odstranění karbonových úsad

3) BG 112 DOC - Výkonný přípravek s velmi vysokým podílem disperzně - detergentních aditiv

Tímto máme zaručený čistý motorový a palivový systém. Následné použití unikátního motorového oleje vede nejen k prodloužené životnosti filtru pevných částic, všech součástí motoru, ale i k snížení spotřeby paliva, prodloužení životnosti vstřikovacího systému a k výrazně delším výměnným lhůtám motorového oleje.

PETRO-CANADA používá svůj patentovaný HT křišťálově čirý základový olej, který je nejčistší olej na světě. Proč je to důležité? Protože motorové oleje obsahují minimálně 75% základového oleje. Takže čím je lepší základový olej, tím je lepší výkon motorového oleje. Náš jedinečný základový olej má čistotu 99,9% - neobsahuje žádné nežádoucí nečistoty a spolu se speciální aditivací zaručuje maximální výkon finálního produktu.


Řada motorových olejů PETRO-CANADA DURON-E a DURON UHP s výjimečnou kontrolou sazí.

Kvalita a čistota základového oleje hraje hlavní roli v rozpouštění částic popelu, které zapříčiňují opotřebení pístu, pístních kroužků a ložisek. Ultra čistý a vysoce kvalitní základ pomáhá olejům řady DURON minimalizovat úsady v motoru a na pístu, čímž motor pracuje stále v „nové" kondici a výkonu. Efektivita provozu Vysoce kvalitní základový olej udržuje motor ve stejném výkonu nového motoru a spotřebě paliva po velmi dlouho dobu. Minimální těkavost základového oleje použitém v motorových olejích řady DURON minimalizuje spotřebu oleje a prodlužuje intervaly doplňování motorového oleje. Vynikající rezistence proti zvyšování viskozity popelem a oxidací udržuje výkon motoru po celou dobu životnosti motorového oleje na stále stejné úrovni.


Nedávné srovnávací provozní testy ukázaly, že nový DURON UHP překonává o 300% výkonové požadavky klasifikace ACEA E6. Testy byly prováděny v červnu 2012. Na základě výsledků výstupních testů Daimler OM 646 LA a testů kontroly sazí MACK T-11. 

Prodloužený výměnný interval 

Speciální složení motorových olejů řady DURON-E a DURON UHP udržuje "čerstvost" oleje po dlouhou dobu provozu. Vynikající oxidační rezistence udržuje motor bez úsad, minimalizuje dolévání oleje a dovoluje bez jakéhokoliv risku zvýšení opotřebení motoru nebo snížení jeho výkonu prodloužit výměnný interval motorového oleje. DURON UHP a DURON-E jsou oleje třídy low SAPS (nízký obsah popelu) speciálně vytvořený pro prodloužení výměnného intervalu v motorech emisní třídy EURO IV a EURO V s EGR (recilkulace výfukových splodin), DPF (filtr pevných částic) a SRC (selektivní katalyzátor) systémy i bez nich.

Celoroční výkon

V extrémních podmínkách, kdy jsou dosahovány velmi nízké okolní teploty, zaručuje unikátní složení základového oleje a speciálních aditiv motorových olejů řady DURON plný výkon a ochranu motoru. DURON UHP překonává testy nízkoteplotní čerpatelnosti motorových olejů třídy SAE 5W. Velmi vysoký viskozitní index základového oleje a speciální aditiva proti smykovému namáhání zaručují stabilní viskozitu motorového oleje DURON UHP 10W-40 a to vede v extrémně vysokých okolní teplotách k vynikající ochraně a plnému výkonu motoru bez vzniku opotřebení.