Nové požadavky na vznětové motory

Řádnou funkci filtru pevných částic a EGR systému převážně ovlivňuje motorový olej, který musí kontrolovat a rozptylovat saze, vytvářející se při spalování, aby nebyl výrazně zanášen filtr pevných částic. Dalším důležitým faktorem je čistota olejového prostoru, kde při zpětné cirkulaci výfukových zplodin je zanášen sací systém a celý spalovací prostor.
Celý tento proces tvoří „začarovaný" kruh a při jakémkoliv zhoršení vstupních faktorů (nekvalitní palivo, motorový olej s menší kontrolou tvorby sazí, atd.) dochází k výraznému snížení životnosti nebo zvýšení servisních nákladů provozovatele vozidla. Z rozborů úsad, které se vytvořily ve filtru pevných částic, se v naší laboratoři zjistila nejen přítomnost popelu (sazí), ale i otěrových kovů, které pocházejí ze spalovací komory. To potvrzuje, že karbonové úsady, které se vytvoří na pístních kroužcích, po poškozují stěnu válce a tím vznikají mikroskopické kanálky (viz. obrázek). Těmi prolíná motorový olej do spalovacího prostoru a celá situace se násobí. Zanášení DPF systému a míra opotřebení se výrazně kontinuálně zhoršuje. Aby se tento proces co nejvíce přibrzdil, je nutné hlídat dvě zásadní věci, jak již bylo zmíněno výše, motorový olej s výraznou kontrolou sazí a čistý spalovací a olejový prostor bez karbonových úsad.

steny valce

Na obrázku je patrné opotřebení stěny válce
úsadami na pístních kroužcích. Tudy proniká
olej do spalovací komory.

Jak se efektivně zbavit karbonových úsad?

BG systém profesionální dekarbonizace se skládá ze tří kroků:

1) BG 109 EPR - Profesionální dekarbonizace olejového prostoru

2) BG 244 - Profesionální dekarbonizace spalovacího a výfukového systému

3) AEROTEC - metal conditioner - Výkonný přípravek se speciální technologií povrchové impregnace a aditivace kovových materiálů


Tímto máme zaručený čistý motorový a palivový systém. Následné použití unikátního motorového oleje vede nejen k prodloužené životnosti filtru pevných částic, všech součástí motoru, ale i k snížení spotřeby paliva, prodloužení životnosti vstřikovacího systému a k výrazně delším výměnným lhůtám motorového oleje.

Čím je lepší základový olej, tím je lepší výkon motorového oleje. Náš jedinečný základový olej má čistotu 98% - neobsahuje žádné nežádoucí nečistoty a spolu se speciální aditivací zaručuje maximální výkon finálního produktu. To vše naleznete u našich olejů Go4Lube.