Správná údržba

Postup kontroly hladiny motorového oleje:

 • Automobil musíme postavit na rovinu (nemá smysl něco měřit v kopci).
 • Motor necháme pár minut vypnutý na ustálení hladiny oleje.
 • Vytáhneme měrku a otřeme čistým hadříkem.
 • Zasuneme měrku zpět do příslušného otvoru na doraz.
 • Znovu olejovou měrku vytáhneme a zkontrolujeme stav hladiny motorového oleje.
 • Na olejové měrce uvidíme zřetelně vyznačenou minimální a maximální hranici hladiny motorového oleje. Výše „zamaštění“ olejové měrky musí být vždy mezi vyznačeným minimem a maximem. Nejlépe někde ve výši blíže maxima. Hladina oleje by neměla být na vyznačeném maximu a nesmí ho překročit. Zároveň hladina oleje nesmí být na vyznačené hranici minima a v žádném případě nesmí klesnout pod vyznačené minimum - mohlo by dojít k fatálnímu poškození motoru.
 • Pokud zjistíme minimální hladinu motorového oleje, tak jej dolejeme. Přibližný objemový rozdíl mezi minimální a maximální hladinou bývá u motorů osobních vozů asi 1 litr. Dáváme pozor, abychom nedoplnili příliš mnoho motorového oleje. To může způsobit nadměrné namáhání mechanických součástí a prolínání oleje přes o-kroužky a těsnění.
 • Po doplnění motorového oleje postup kontroly zopakujeme, až do docílení správné hladiny oleje.

olejova meka

Životnost motorového oleje a servisní interval výměn

Vzhledem k degradaci motorového oleje a jeho kontaminaci dalšími látkami, je zapotřebí pravidelně provádět výměnu oleje za nový. Opotřebení motorového oleje způsobuje například kontaminace kyselými látkami vznikajícími při spalování pohonných hmot, otěrovými kovy a nečistotami z vnějšího okolí (abrazivní křemík, atd.) a chemický rozpad uhlíkových vazeb motorového oleje vlivem vysokých teplot a tlaků.

Životnost motorového oleje ovlivňuje i druh a zatížení provozu automobilu, zejména krátké a početné studené starty, které mají významný podíl na snížené životnosti motorového oleje. Naopak u vozidel, které jezdí dlouhé trasy s minimem studených startů, lze úspěšně využít možnosti předepsaných maximálních výměnných intervalů.

Servisní intervaly výměny motorového oleje stanovuje výrobce motoru. Tento předpis je pro výměnu motorového oleje zásadní hodnotou. Pokud výrobce motoru stanoví dlouhé intervaly výměn „LONG LIFE provoz“ můžeme tento interval i zkrátit. Častější výměna olejových náplní je velmi prospěšná vzhledem k prodloužení možné životnosti mechanických součástí motoru a snížení spotřeby pohonných hmot.

Životnost motorového oleje je i časově omezena a to na 12 měsíců nebo u LONG LIFE provozu na 24 měsíců. To znamená, pokud máme starší vůz s doporučením výměny motorového oleje po 15 000 km, ale za 12 měsíců od poslední výměny oleje najedeme pouze 6 000 km, měli bychom provést výměnu motorového oleje dle výrobce motoru.

 Postup výměny motorového oleje:

 • Zahřejeme motor na provozní teplotu.
 • Do zahřátého motorového oleje doporučujeme přilít speciální přísadu BG109, která výrazně zvýší schopnost motorového oleje vázat usazené karbonové úsady a laky z olejového systému motoru, prostoru pístních kroužků a uvolňuje „zatvrdlá“ hydraulická zdvihátka. BG109 doporučujeme vždy použít,  pokud přecházíme na jiný druh motorového oleje, nebo když byl překročen doporučený servisní interval výměny motorového oleje.
 • Pod olejovou vanu motoru umístíme dostatečně objemnou nádobu, do které prostřednictvím výpustného šroubu vypustíme motorový olej. Pozor! Horké. A necháme vykapat.
 • Velmi důležitá je i výměna olejového filtru, který vyměníme vždy za nový. Doporučujeme také pravidelnou výměnu vzduchového filtru, který ovlivňuje životnost motorového oleje a to tím, že zabraňuje vnikání abrazivních částic z okolního vzduchu (křemíku), který dokáže výrazně zvýšit opotřebení mechanických součásti motoru.
 • Vrátíme zpět výpustný šroub nejlépe s novým těsněním a patřičně utáhneme.
 • Do motoru nalejeme potřebné množství správně zvoleného motorového oleje.
 • Zkontrolujeme stav motorového oleje viz. „postup kontroly hladiny motorového oleje“