Filtry

Navázali jsme obchodní spolupráci s ryze Českou firmou Filter One CZ s.r.o., která je výrobcem a distributorem více než 3000 různých druhů filtračních elementů.

Aplikace v průmyslových oborech:

 • metalurgický
 • petrochemický
 • automobilový
 • potravinářský
 • farmaceutický
 • tiskárenský
 • čerpadla a kompresory atd.

Filtrace olejů a průmyslových kapalin

Olej a průmyslové kapaliny mohou být kontaminované:

 • pevnými částicemi (rez, otěrové částice, křemičitany, prachové částice, plasty atd.)
 • kapalinou (vodou atd.)
 • kombinací předešlých typů

Kromě kontaminace pevnými částicemi je v oleji možná i přítomnost vody (horní limit pro obsah vody v hydraulických olejích je 0,02%=200ppm).

Její nárůst může být způsobený průsaky z chladicího systému, nebo netěsností nádrží, ale i kondenzací při změnách teploty a dýchání pohybující se hladiny hydraulické kapaliny v nádrži.

 • Voda, mosaz a jiné kovové částice jsou extrémně aktivní katalyzátory v procesu oxidace oleje a jiných mazadel.
 • Výsledkem oxidace oleje je několik chemických reakcí, které jsou zodpovědné za:
  • nárůst nebo snížení viskozity oleje
  • formování kyselin reagujících se všemi materiály tvorbu pryskyřičných produktů pokrývajících všechny povrchy, čímž se omezuje funkce a blokování filtrů
  • vytváření kalů, které se usazují ve spodních částech nádrže.

Přítomnost vody v systému akceleruje proces zvyšování kyselosti oleje. Zvyšování způsobuje formování rzi, poškození opotřebením a nakonec poškození stroje.

Škodlivý vliv kontaminantů a vody pro olej i pro strojní zařízení může být účinně eliminován použitím vhodné filtrace.

Částice+Teplota+Voda = Oxidace=>Degradace oleje

Filtry
Na dotaz

Olejové, palivové, vzduchové či vodní filtry atd.