Maziva

Objem
Balení
Třída
55 Kč 86 308 Kč

Je určeno zejména k mazání valivých i kluzných ložisek, pracujících při zvýšených až vysokých tlacích a vysokém dynamickém namáhání

K mazání výměn (výhybek) v kolejové dopravě, je formulováno částečně na bázi syntetického esteru - odolnější proti povětrnostním vlivům

K mazání výměn (výhybek) v kolejové dopravě

Pro ztrátové mazací systémy, zejména k mazání okolků hnacích vozidel na železnici (je formulován na bázi syntetického esteru)

Pro ztrátové mazací systémy, zejména k mazání okolků hnacích vozidel na železnici

Polosyntetické plastické mazivo k mazání podvozků mobilních strojů pracujících v ekologicky chráněných oblastech

Pro mazání zejména kluzných i valivých ložisek s vysokým zatížením, případně dalších zatížených pohyblivých dílů, obsahuje grafit a MoS

Pro kluzná i valivá ložiska pracující za normálních tlaků a teplot, zejména v prostředí s vyšší vlhkostí

Pro kluzná, případně i valivá pomaloběžná uložení, která mohou pracovat ve vlhkém prostředí, obsahuje grafit

Pro kluzná i valivá ložiska pracující za nízkých tlaků v omezeném teplotním rozsahu i v prostředí se zvýšenou vlhkostí

Červené plastické mazivo určeno zejména k mazání širokého spektra valivých ložisek se středním až zvýšeným zatížením, používaných v mobilní technice a v průmyslových aplikacích

Pro mazání valivých a kluzných ložisek, případně dalších pohyblivých dílů, pracujících v běžných provozních podmínkách, zvýšená viskozita základového oleje oproti MOGUL LV 2-3