Metal Conditioner

MAZÁNÍ

AEROTEC® Metal Conditioner je červená syntetická kapalina, která přidáním do provozních kapalin (olej, plastická maziva, benzín, nafta, petrolej, apod.) vytváří vysoce účinnou směs obsahující deriváty syntetických uhlovodíků. Tyto látky pak přímo reagují s uvolňujícími se oxidy a vzniká tzv. molekulární koberec – ochranný mikrofilm, který zahlazuje a ošetřuje povrchy kovů. Díky vazbě na postupně se uvolňující oxidy je zajištěna dlouhodobá stálost této ochranné vrstvy. Tato vrstva je pak vysoce stabilní, odolná proti vysokým teplotám a tlakům. Kovy chrání před korozí a působením vody a její účinky přetrvávají i po výměně provozních kapalin.

IMPREGNACE

Společnost AEROTEC GROUP a.s., jako výrobce a prodejce extrémně výkonných maziv postavených na syntetickém polymerním základu AEROTEC Metal Conditioner přichází na trh se speciální technologií povrchové impregnace a aditivace kovových materiálů , která je založena na principu Alicyklické reaktivní oxidace. Tento proces impregnace lze uplatnit na všechny druhy kovových materiálů , barevných kovů a slitin , kde je obecně naplněna podmínka degradace povrchové vrstvy vnějšími atmosferickými vlivy, které negativně urychlují stárnutí povrchových vrstev kovových materiálů. Zjistěte víc o principu impregnace.

Princip impregnace

Pokud jsou impregnační směsi aplikovány na kovový povrch dochází na atomární úrovni k přeměně strukturální polarity vzájemně nabitých atomů a iontů v rámci jednotlivých molekul polymerní kapaliny tak, že reagují s uvolňujícími se oxidy / u každého materiálu je skladba odlišná / a s těmi vytváří molekulární nano vrstvu. Tento proces se opakuje do doby, kdy reaktivní molekuly Polymerní kapaliny zcela neuzavřou povrch kovové součásti , která je vystavena impregnačnímu procesu a tím je eliminován proces následné oxidace. Tato vytvořená povrchová vrstva, která je velmi odolná vůči nežádoucím vlivům ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Pokud je impregnace cyklicky obnovovaná, jsou ošetřené materiály velmi šetrným a extrémně výkonným způsobem chráněny.

AEROTEC® Metal Conditioner je velmi dobře slučitelný s 95 % dnes používaných olejů a maziv. Jsou však látky, se kterými důrazně doporučujeme AEROTEC® Metal Conditioner nepoužívat, protože může dojít k poškození ošetřených mechanismů.

Nepoužívejte AEROTEC® Metal Conditioner v případě, že:

  1. provozní kapalina (olej, mazivo), kterou chcete použít, obsahuje pevné částice (měď, olovo, zinek apod.)
  2. použitá provozní kapalina obsahuje částice teflonu (PTFE)
  3. v ústrojí či mechanizmu, který chcete ošetřit, byly v minulosti použity kapaliny obsahující pevné částice (měď, olovo, zinek apod.) nebo částice teflonu (PTFE).

Řešení

Pro odbornou radu, jak ošetřit mechanismy, u nichž byly v minulosti použity kapaliny obsahující pevné částice, nás prosím kontaktujte

Objem
Barva
870 Kč 11 351 Kč
SklademTOP

AEROTEC - Metal Conditioner