Obráběcí kapaliny

Objem
Balení
1 020 Kč 31 588 Kč

Výkonná univerzální polosyntetická obráběcí kapalina pro všechny běžné operace třískového obrábění železných kovů, slitin barevných a lehkých kovů

Moderně koncipovaná obráběcí kapalina tvořená syntetickými přísadami, HC oleji, symtetickými estery a inhibitory koroze

Polosyntetická univerzální obráběcí kapalina s vyváženým chladicím a mazacím účinkem pro široké spektrum obráběcích operací jak nástroji s přesně definovanou geometrií

Emulze je vyvinuta jako chladicí kapalina vhodná pro méně náročné obráběcí operace jako je řezání, broušení či soustružení a frézování

Syntetická kapalina pro výkonné obráběcí operace broušení ocelí

Syntetická obráběcí kapalina neobsahující minerální olej

Polosyntetická obráběcí kapalina vybavená výkonnou AW a EP přísadou, která kapalinu upřednostňuje pro operace zejména do materiálů se zhoršenou nebo velice špatnou obrobitelností

Plně minerální emulgační olej tvořený vhodnými emulgátory, 80% nízko aromatického ropného oleje, inhibitory koroze, přísadami minimalizujícími pěnění a konzervačními prostředky

Je moderně koncipovaná polosyntetická obráběcí kapalina tvořená syntetickými přísadami, 30% nízko aromatického ropného oleje, inhibitory koroze, přísadami minimalizujícími pěnění a prostředky zaručujícími dlouhodobou biostabilitu

Polosyntetická obráběcí kapalina mísítelná s vodou s velmi dlouhou životností určená pro soustružení, frézování, vrtání, řezání a broušení železných i neželezných kovů a AL slitin

Polosyntetická obráběcí kapalina mísítelná s vodou s velmi dlouhou životností určená pro soustružení, frézování, vrtání, řezání a broušení železných i neželezných kovů a AL slitin