CARLINE Dezinfekční přípravek na ruce - Objem balení: 25 L


OMA CZ

Používá se k dezinfekci rukou a lze jej použít i k omytí nenasákavých ploch a předmětů Více

Kód produktu: VYR0666Doprava a platbaHmotnost: 25 kg

2 805 Kč s DPH

Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

Centrální sklad - Produkt máme v našem centrálním - velkokapacitním skladě.
ks
OMA CZ

Používá se k dezinfekci rukou a lze jej použít i k omytí nenasákavých ploch a předmětů Více

Kód produktu: VYR0666Doprava a platbaHmotnost: 25 kg

Jedná se o registrovaný biocidní prostředek. Bez zápachu po alkoholu.

Účinná látka:

Ethanol (CAS 64-17-5), 84g/100g výrobku

Profesionální, neprofesionální a průmyslové použití. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Typ přípravku 1. Osobní hygiena. Je biocidní prostředek schválený MZ ČR pod číslem MZDRX019UE5N. Oznámeno: Seznam biocidních přípravků oznámených podle § 14 zákona č.324/2016 Sb. Oznamovatel: OMA CZ, a.s., Stráž pod Ralskem, 47127, Borová 103, IČ 25406761. Skladovatelnost: 6 měsíců při skladování za běžných teplot.

Použití:

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o použitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci. Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s lékařem. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže. Nevhodné pro děti do 3 let věku.

Parametry
Objem balení 500 ml, 3 L, 5 L, 25 L