Technické kapaliny

Objem
Balení
11 Kč 19 806 Kč

Snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech
Kontaktujte nás

Snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech

Používá se k dezinfekci rukou a lze jej použít i k omytí nenasákavých ploch a předmětů

Voda pro technické účely je upravena demineralizací

Bezbarvá kapalina s alkoholovým zápachem obsahující ethanol a denaturační činidla

Extra účinný čistící a odmašťovací prostředek

Určen pro odmašťování a čištění většiny omyvatelných materiálů

Technický benzínový čistič

Je určen pro odmašťování a čištění většiny omyvatelných materiálů

Vysoce kvalitní speciální čistič s intenzivním čistícím účinkem pro kotoučové brzdy a části brzd ( brzdové obložení, kotouče, destičky a obložení spojky )
TOP

Vysoce kvalitní speciální kapalný čistič s intenzivním čistícím účinkem pro kotoučové brzdy a části brzd